There is no English translation available

Caenorhabditis elegans (C. elegans) to wolno żyjące, niepasożytnicze nicienie, o długości ok. 1 mm, które żyją w glebach klimatu umiarkowanego. Od połowy lat 60. XX wieku są używane jako modelowe organizmy we współczesnej genetyce i do badań w laboratoriach biologicznych. Pożywienie stanowią mikroorganizmy, włączając w to bakterie, np. Escherichia coli.

W laboratorium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN nicienie C. elegans wykorzystywane są w badaniach mających na celu stworzenie sensorów biologicznych oraz w badaniach przepływów w mikrokanałach.

Obliczono liczbę Reynoldsa dla pojedynczego nicienia, poruszającego się w mikrokanale wypełnionym wodą, przyjmując jako rozmiar nicienia jego długość (1mm). Obliczona liczba Reynoldsa wynosi 0,45.

Diana Lamparska