O czym opowiadamy

W mikroskali hydrodynamika wyznaczona jest przez siły lepkie, a bezwładność płynu można zaniedbać.