O czym opowiadamy

Opadanie grawitacyjne cząstek w lepkim płynie

  • Dwie cząstki w nieograniczonym płynie

          Punktowe

Sferyczne

  • Cztery cząstki punktowe w nieograniczonym płynie