Strona ,,Jak się uczymy'' opowiada o tym, jak studenci i doktoranci uczyli się hydrodynamiki w ramach wykładów, praktyk i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych przeze mnie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN począwszy od roku 2009/2010. Jest tu miejsce na porównanie punktu widzenia uczniów i nauczyciela, a także na obserwowanie zmian. Zaczęło się od mojego pomysłu na zaliczenie wykładu poprzez przygotowanie na jego podstawie jakiegoś materiału dydaktycznego i udostępnienie go innym na stronie internetowej. Zapraszam do obejrzenia prac zaliczeniowych uczestników tych (a także następnych) zajęć. Ale najpierw chcę oddać im głos - oto co sami napisali na stronie głównej gdy tylko ją stworzyli.                

Doktoranci:
Strona powstała z inicjatywy uczestników wykładu "Hydrodynamika mikroświata", prowadzonego przez doc. dr hab. Marię L. Ekiel-Jeżewską w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wszystkich chętnych do współtworzenia strony internetowej lub pragnących podzielić się z nami swoimi uwagami prosimy o kontakt.