Hydrodynamika mikroświata I i II
Wykład w semestrze zimowym i letnim 2009/10

Prowadzący: Maria Ekiel-Jeżewska

Program

Podczas wykładu przedstawiono typowe zjawiska charakteryzujące ruch mikroobiektów w środowisku wodnym. Jak poruszają się mikroobiekty w płynie, gdy siły bezwładności są zaniedbywalne (czyli dla liczb Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności)? Jak oddziałują one ze sobą oraz ze ściankami naczynia lub powierzchniami rozdziału różnych płynów? Na czym polega przybliżenie cząstek punktowych? To kilka przykładów pytań, na które szukaliśmy odpowiedzi podczas wykładu. Zaliczenie polegało na opracowaniu krótkiego materiału dydaktycznego związanego z treścią wykładu. Mógł to być raport przeznaczony do umieszczenia go na stronie internetowej poświęconej hydrodynamice mikroświata, lub (opracowany i poprowadzony) moduł eksperymentalny dla dzieci, które same miały wykonać serię doświadczeń podczas 14 Pikniku Naukowym w Warszawie (12 czerwca 2010).