W lecie 2010 czworo studentów odbyło w IPPT trzy- lub cztero-tygodniowe praktyki wakacyjne dotyczące mikrohydrodynamiki. Dwóch studentów (z Wydziału Fizyki UW) przygotowało graficzno-tekstowe raporty zaliczeniowe zamieszczone na stronie. Jeden z nich później kontynuował pracę nad pogłebieniem zrozumienia tych samych zagadnień i przygotował kolejny raport, który jednocześnie stanowi zaliczenie honorowanie przez jego uczelnię jako wykonanie jednego z ćwiczeń pracowni fizycznej.