Uczestnicy kursu jako zaliczenie mieli za zadanie przygotować materiał dydaktyczny (tekst lub moduł doświadczalny) do nauki mikrohydrodynamiki. Wybrali i wykonali projekty, które można pogrupować następująco:

 

Pierwszy semester 2009/2010

            Wykład 1 (D. Milej)
  
  Wykład 2 (D. Milej)
  Wykład 3 (D. Milej)
  Wykład 9 (M. Borkowska)
 
 

Opadanie grawitacyjne cząstek w lepkim płynie

Jedna czastka punktowa w pobliżu płaskiej granicy płynu (ścianki lub powierzchni swobodnej). 

Dwie cząstki punktowe w nieograniczonym płynie

Cztery cząstki punktowe w nieograniczonym płynie

 
 

             Jak instruktorzy zajęć podsumowali prowadzone przez siebie prezentacje piknikowe?

Śniadanie piknikowe
Agnieszka

Natalia
Ania

Maciek
Na tropie mikrośladów
Ania

Diana
Maciek

Filtrowanie wody
Joasia
Paweł
Łodzie podmiodne i inne doświadczenia
Maciek
Prezentacja ,,Hydrodynamika mikroświata''
Maciek