14 Piknik Naukowy w Warszawie, 12 czerwca 2010

15 Piknik Naukowyw Warszawie, 28 maja 2011
•  Nasze moduły doświdczalne

•  Więcej zdjęć

•  Szczegółowy opis doświadczeń i toku zajęć wraz z oceną

•  Spis wyposażenia
•  Nasze moduły doświadczalne
•  Więcej zdjęć
•  Motywacja