Opadanie grawitacyjne cząstek w lepkim płynie

 1. Jedna czastka punktowa w pobliżu płaskiej granicy płynu (ścianki lub powierzchni swobodnej)

2. Dwie cząstki punktowe w nieograniczonym płynie

3.Cztery cząstki punktowe w nieograniczonym płynie