Notatki, pisane na tablecie i pokazywane na ekranie podczas wykładu

 


 

Hydrodynamika mikroświata II, 2009/10, semester letni

wykład  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pdf

 

 


 

Hydrodynamika mikroświata I, 2009/10, semester zimowy

wykład 
1 2 3 4 5 6 7
pdf

 

 

 


 

 

 

 

 

Hydrodynamika mikroświata cz.II

Podczas wykładu przedstawione zostaną typowe zjawiska charakteryzujące ruch mikroobiektów w środowisku wodnym. Pokazane zostaną filmy, zdjęcia i wykresy ilustrujące zachowanie cząstek i płynu. Podane zostaną przykłady problemów badawczych, które są obecnie rozwiązywane w literaturze światowej. Jak poruszają się mikroobiekty w płynie, gdy siły bezwładności są zaniedbywalne? Jak oddziałują one ze sobą oraz ze ściankami naczynia lub powierzchniami rozdziału różnych płynów? Co się dzieje, gdy znajdą się one bardzo blisko siebie? Kiedy można stosować przybliżenie cząstek punktowych? To kilka przykładów pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas wykładu. Program obejmuje następujące zagadnienia: hydrodynamika przepływów o małej liczbie Reynoldsa, opis za pomocą modelu cząstek punktowych, podstawy metody multipolowej rozwiązywania równań Stokesa,  oddziaływanie poprzez warstwę smarowania, ruch cząstek w pobliżu granicy faz. Zaliczenie wykładu odbywać się będzie na podstawie aktywności podczas zajęć oraz przygotowania krótkiego materiału dydaktycznego związanego z treścią wykładu (np. przedstawienie graficzne pola prędkości wygenerowanego przez siłę punktową wewnątrz cylindra).
 
doc. dr hab. Maria L. Ekiel-Jeżewska