O czym opowiadamy

Odwracalność mikroprzepływów

W życiu codziennym jesteśmy przyzwyczajeni obserwować przepływy wodne w skali centymetrów czy metrów. Wtedy zwykle widzimy wyraźnie, że płyn  potrzebuje sporo czasu, żeby przyspieszyć lub zahamować. Jednakże w wodnym mikroświecie, w skali mikrometrów, bezwładność płynu jest zazwyczaj zaniedbywalnie mała. Różnica ta może stać się źródłem niespodzianek, bowiem procesy mikroskalowe czasem przeczą naszej intuicji. Przykłady takich zaskakujących doświadczeń można zobaczyć na słynnym filmie G. I. Taylora. Oto jedno z nich: po odwróceniu kierunku mieszania, pozornie wymieszany płyn wraca do początkowo niejednorodnej struktury!

   Dowiedz się więcej o odwracalności mikroprzepływów